Opleiding Tuinbouwarbeider

Studiegebied: Land- en tuinbouw
Studierichting: Tuinbouwarbeider

1. Profiel van de leerling
De leerling leert de basistechnieken aan om als tuinbouwarbeider te kunnen werken. Het takenpakket is verscheiden en gaat van grondbewerking tot het marktklaar maken van gewassen.

2. Vakinhouden
2.1. Bloementeelt
* Kweken en verzorgen van eenjarige perkplanten, vaste planten, kruiden, bol- en knolgewassen.
* De vermeerderingstechnieken toepassen zoals zaaien, stekken en scheuren.
* De teelttechnieken toepassen zoals verspenen, op - en verpotten.
2.2. Groenteteelt
* Het zaaien en kweken van bladgewassen, wortelgewassen, peulgewassen en bol- en knolgewassen.
2.3. Fruitteelt
* Snoeien, verzorgen en oogsten van klein en groot fruit.
2.4. Groenonderhoud
* Grasperken onderhouden, hagen scheren, onderhoudssnoei van heesters en onkruidbestrijding van paden en wegen.
2.5. Technologie
* Kennis van planten, materialen, gereedschappen en machines.
* Bespreken van werkmethoden.

3. Lessentabel

Vakken

2de

3de

4de

5de

Godsdienst

2

2

2

2

Geïntegreerde ASV

7

7

6

6

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

Plastische opvoeding

1

1

0

0

Muzikale opvoeding

1

1

0

0

Praktijk tuinbouw

18

18

21

21

Technologie en planlezen

2

2

2

2

Totaal

34

34

34

34

4. Mogelijkheden na de opleidingsfase
Na de opleidingsfase volgt de kwalificatiefase waar de leerling in het 4de en het 5de jaar stage loopt in een bedrijf of een openbare dienst. De leerlingen krijgen in het 5de jaar initiatielessen voor het besturen van een heftruck.

 

Terugkeren.