Opleiding Metselaar

Studiegebied: Bouw
Studierichting: Metselaar

1. Profiel van de leerling
De leerling leert de basistechnieken aan om als werfbediener of metselaar te kunnen werken. Die moet naast het uitvoeren van metselwerk ook beton kunnen storten en herstellen, gevelwerken kunnen uitvoeren, kunnen voegen en bekisten.

2. Vakinhouden
2.1. Metselen
* Metselen van binnen - en buitenmuren.
* Plaatsen van thermische en vochtisolatie.
* Uitvoeren van funderingen en rioleringen.
2.2. Bekisten
* Helpen bij het plaatsen van kolom - en wandbekistingen.
* Aanbrengen van wapeningen.
2.3. Betonneren
* Helpen bij het betonneren van balken, kolommen, gewelven en vloeren.
2.4. Tegelwerk
* Aanleggen van eenvoudige tegelwerken.
2.5. Technologie
* Kennis van materialen en gereedschappen.
* Lezen van eenvoudige bouwplannen of schetsen.

3. Lessentabel

Vakken

2de

3de

4de

5de

Godsdienst

2

2

2

2

Geïntegreerde ASV

7

7

6

6

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

Plastische opvoeding

1

1

0

0

Muzikale opvoeding

1

1

0

0

Praktijk bouwwerk

18

18

21

21

Technologie en planlezen

2

2

2

2

Totaal

34

34

34

34

4. Mogelijkheden na de opleidingsfase
Na de opleidingsfase volgt de kwalificatiefase waar de leerling in een 4de en in een 5de jaar stage volgt op een bouwwerf. De leerlingen krijgen in het 5de jaar initiatielessen voor het besturen van een heftruck.

 

Terugkeren.