Opleiding Logistieke assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

Studiegebied: Personenzorg
Studierichting: Logistieke assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

1. Profiel van de leerling
De leerling verwerft basistechnieken die behoren tot het verpleegkundige departement zoals: de zorg voor maaltijdgebeuren, het ordelijk houden van de afdelingskeuken, kamers in orde brengen, het intern transport van patiënten en bewoners, ondersteuning bij animatie.

2. Vakinhouden
2.1. Praktijk logistiek
* zorg voor maaltijdgebeuren:
voorbereiden van maaltijden, tafels dekken, afruimen, maaltijden afhalen en verdelen, de vaat.
* onderhoudstaken uitvoeren:
kamers en leefruimten opruimen en ordelijk houden, reinigen van materiaal.
* zorg dragen voor persoonlijke bezittingen van de zorgvrager:
boodschappen doen, verzorgen van bloemen en planten en kleine herstellingen.
* elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen:
til en verplaatsingstechnieken toepassen.
* materiaal aanvullen en transporteren:
linnenverdeling, drankverdeling en magazijntaken.
* ondersteuning bij animatie.
2.2. Technologie
* Inzicht verwerven in werkschema's, werkmethodes.
* Omgangsvaardigheden.
* Terminologie: medische termen, diëten, elementaire begrippen over het menselijk lichaam.
2.3. Personenzorg
* Aandacht voor persoonlijke hygiëne.
* Arbeidshygiëne, EHBO.
* Kinderverzorging.
* Thuiszorg.
2.4. Praktijk huishoudkunde
* Aanleren van basisbereidingen in het huishouden.
* Zin voor organisatie.
2.5. Confectie:
* Basistechnieken verwerven om eenvoudige werkstukken af te werken in functie van de woning en werkomgeving.
* De leerlingen verwerven smaakvorming naar interieur toe.

3. Lessentabel

Vakken

2de

3de

4de

5de

Godsdienst

2

2

2

2

Geïntegreerde ASV

7

7

6

6

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

Plastische opvoeding

1

1

0

0

Muzikale opvoeding

1

1

0

0

Praktijk logistieke hulp

12

12

19

19

Technologie logistieke hulp

2

2

2

2

Praktijk huishoudkunde

4

4

2

2

Praktijk confectie - handvaardigheid

2

2

0

0

Totaal

34

34

34

34

4. Mogelijkheden na de opleidingsfase
De leerling volgt de kwalificatiefase.
De school organiseert stages in het 4de jaar en het 5de jaar die nauw aansluiten bij de gevolgde opleiding.

 

Terugkeren.