Opleiding Kappersmedewerker

Studiegebied: Lichaamsverzorging
Studierichting: Kappersmedewerker

1. Profiel van de leerling
De leerling verwerft de basisvaardigheden van het haarwassen, brushing, watergolf, permanent en vlechten van haar.
De leerling leert de elementaire technieken rond lichaamsverzorging aan.
De leerling maakt kennis met de materialen, producten en toestellen.
Hij leert omgaan met kwaliteitseisen voorschriften inzake milieu en veiligheid op de werkvloer.

2. Vakinhouden
2.1. Praktijk haartooi
* De leerling leert de basistechnieken volgens een afgelijnd werkschema.
* De leerling verwerft basisvaardigheden i.v.m.:
- haarwassen
- eenvoudige brushing
- basiswatergolf
- permanentoprolling
- vlechten
* Aanleren van werkmethoden.
2.2. Technologie haartooi
* Kunnen in en afstellen van apparaten.
* Kennis i.v.m. materialen en grondstoffen.
* Kennis van de werking van een salon.
2.3. Praktijk schoonheidszorgen
* Basiskennis en vaardigheden in verband met:
- persoonlijke hygiëne
- manicure
- reinigen van het gelaat
* Aanleren van werkmethoden.
2.4. Praktijk huishoudkunde
* Aanleren van eenvoudige basisbereidingen.
* Zin voor organisatie en hygiëne.

3. Lessentabel

Vakken

2de

3de

4de

5de

Godsdienst

2

2

2

2

Geïntegreerde ASV

7

7

6

6

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

Plastische opvoeding

1

1

0

0

Muzikale opvoeding

1

1

0

0

Praktijk haartooi

12

12

17

17

Technologie haartooi

2

2

2

2

Praktijk schoonheidszorgen

2

2

2

2

Praktijk huishoudkunde

2

2

2

2

Praktijk confectie - handvaardigheid

2

2

0

0

Totaal

34

34

34

34

4. Mogelijkheden na de opleidingsfase
De leerling volgt de kwalificatiefase.
De school organiseert stages die nauw aansluiten bij de gevolgde opleiding.

 

Terugkeren.