Opleiding Interieurbouwer

Studiegebied: Hout
Studierichting: Interieurbouwer

1. Profiel van de leerling
De leerling die de opleidingsfase aanvat, heeft als vooropleiding het observatiejaar doorlopen. Verwerken van hout interesseert de leerling. Alles wat met interieur te maken heeft, boeit hem. Hij is sterk geïnteresseerd in het werken met houtbewerkingmachines en kan zowel individueel als in team werken.

2. Vakinhouden
De leerling wordt opgeleid tot medewerker interieurbouw.
2.1. Algemeen
* Werkzaamheden plannen en organiseren.
* Kennis van materialen en grondstoffen.
* Gereedschappen en machines gebruiken.
* Werktekeningen maken en lezen.
* Veiligheid.
* Kwaliteit.
2.2. Manuele houtbewerking
* Smetten, zagen, schaven, paren, afschrijven.
* Eenvoudige houtverbindingen maken.
2.3. Machinale houtbewerking
* Hout- en plaatmateriaal machinaal bewerken.
* Verschillende houtverbindingen machinaal uitvoeren.
2.4. Plaatmateriaalverbindingen
2.5. Wanden en plafonds
2.6. Interieurelementen
2.7. Binnenschrijnwerk maken, behandelen en plaatsen
2.8. Pistoolschilderwerk

3. Lessentabel

Vakken

2de

3de

4de

5de

Godsdienst

2

2

2

2

Geïntegreerde ASV

7

7

6

6

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

Plastische opvoeding

1

1

0

0

Muzikale opvoeding

1

1

0

0

Praktijk interieurbouw

15

15

15

15

Technologie en technisch tekenen

2

2

2

2

Praktijk machinale bewerkingen

3

3

6

6

Totaal

34

34

34

34

4. Mogelijkheden na de opleidingsfase
Na de opleidingsfase vervolmaakt de leerling zich in de kwalificatiefase, waar de basisvaardigheden verder worden uitgediept en nieuwe technieken worden aangeboden. In het 4de en 5de jaar staan stages in bedrijven op het programma.

 

Terugkeren.