Opleiding Hoeklasser

Studiegebied: Mechanica-elektriciteit
Studierichting: Hoeklasser

1. Profiel van de leerling
De leerling heeft als vooropleiding de observatiefase doorlopen. De interesses van de leerling liggen vooral in verband met het verwerken van verschillende metalen in functie van plaatwerk en metaalconstructies. Alles wat met laswerk te maken heeft boeit hem. De leerling is sterk geïnteresseerd in het werken met verschillende machines om te plooien, te snijden, te lassen, te solderen enz. De leerling kan zowel individueel als in team werken.

2. Vakinhouden
De leerling wordt opgeleid tot volwaardig medewerker in de constructiebouw en/of plaatbewerking.
2.1. Algemeen
* Werkzaamheden plannen en organiseren.
* Kennis van materialen en grondstoffen.
* Gereedschappen en machines gebruiken.
* Werktekeningen maken en lezen.
* Veiligheid.
* Kwaliteit.
2.2. Metaalbewerking
* Handmatige bewerkingen uitvoeren.
* Constructies demonteren en monteren.
2.3. Lassen
* Lasapparatuur instellen.
* Plaatmateriaal verbinden door middel van gassmeltlassen, elektrodelassen, halfautomatisch lassen en TIG-lassen.
* Metalen onderdelen door middel van hardsolderen verbinden.
* Hoeklasverbindingen uitvoeren door middel van gassmeltlassen, elektrodelassen, halfautomatisch lassen en TIG-lassen.

3. Lessentabel

Vakken

2de

3de

4de

5de

Godsdienst

2

2

2

2

Geïntegreerde ASV

7

7

6

6

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

Plastische opvoeding

1

1

0

0

Muzikale opvoeding

1

1

0

0

Praktijk laswerk

16

16

19

19

Technologie en technisch tekenen

2

2

2

2

Praktijk machinale bewerkingen

2

2

2

2

Totaal

34

34

34

34

4. Mogelijkheden na de opleidingsfase
Na de opleidingsfase vervolmaakt de leerling zich in de kwalificatiefase, waar de basisvaardigheden verder worden uitgediept en moderne technieken eigen aan de sector worden aangeboden. In het 4de en 5de jaar staan stages in bedrijven op het programma.

 

Terugkeren.