Opleiding Grootkeukenmedewerker

Studiegebied: Voeding
Studierichting: Grootkeukenmedewerker

1. Profiel van de leerling
De leerling kan kennis omzetten in functioneel en praktisch handelen in een grootkeuken in al zijn facetten.
Deze elementaire kennis wordt verworven door enerzijds een theoretisch inzicht en anderzijds veel praktijkervaring.
De attitudes zoals tempo, verantwoordelijkheidszin, teamgeest en andere noodzakelijke basishoudingen worden essentieel geacht.
Bij de opleiding tot grootmedewerker zal eveneens veel aandacht gaan naar de recentste ontwikkelingen inzake voedselveiligheid en hygiënisch handelen. De basisprincipes zullen dan ook aangeleerd worden.

2. Vakinhouden
2.1. Praktijk grootkeuken
De leerling doorloopt alle facetten van het grootkeukengebeuren:
* voorbereiden van voedingsmiddelen en passend bewaren
* samenstellen, bereiden, afwerken en verdelen van de gerechten
* op- en afdienen van een maaltijd
* onderhouden van toestellen, ruimten, wanden, eetzaal, ...
* hand- en machinale afwas
* gebruik van grootkeukentoestellen
2.2. Technologie grootkeuken
De leerling verwerft inzicht in:
* gebruikte grondstoffen
* bereidingswijzen
* keukenterminologie
2.3. Personenzorg en hygiëne
* Aandacht voor en omgaan met begrippen van persoonlijke hygiëne.
* Elementaire EHBO.
* Veiligheid en hygiëne in een grootkeuken.
* HACCP.
2.4. Praktijk huishouden
Huishoudelijke scholing inzake koken, wassen, strijken en functioneel onderhouden, inrichten en gezellig maken van een woning.
2.5. Praktijk confectie
* De leerling verwerft de basistechnieken om eenvoudige oefeningen af te werken in functie van de woning en werkomgeving.
* Eenvoudig herstelwerk uitvoeren in het gezin en de werkomgeving.
* De leerling verwerft smaakvorming naar interieur toe.

3. Lessentabel

Vakken

2de

3de

4de

5de

Godsdienst

2

2

2

2

Geïntegreerde ASV

7

7

6

6

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

Plastische opvoeding

1

1

0

0

Muzikale opvoeding

1

1

0

0

Praktijk grootkeuken

12

12

19

19

Technologie grootkeuken

2

2

2

2

Praktijk huishoudkunde

4

4

2

2

Praktijk confectie - handvaardigheid

2

2

0

0

Totaal

34

34

34

34

4. Mogelijkheden na de opleidingsfase
* De leerling volgt de kwalificatiefase.
* De school organiseert stages in het 4de en het 5de jaar die nauw aansluiten bij de gevolgde opleiding.

 

Terugkeren.