Wat na het vijfde jaar?

Wanneer een leerling een getuigschrift heeft behaald, heeft hij voldaan aan de leerplicht en kan hij kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1. de alternerende beroepsopleiding volgen

2. op zoek gaan naar werk

De klassenraad zal de ouders en de leerlingen hieromtrent adviseren.

 
 

Een korte omschrijving:

1. De Alternerende Beroepsopleiding (ABO) bestaat uit:

 • Een onbezoldigde werkervaring in een regulier bedrijf of dienst (3 dagen per week).

 • Een aanvullende beroepsgerichte en algemene sociale vorming op school (2 dagen per week).

  Deze opleiding duurt één schooljaar en wordt begeleid door een trajectbegeleider op school en een stagementor in het bedrijf.

  De leerlingen die deze opleiding volgen, zijn bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende. De ouders ontvangen verder kinderbijslag tot op het ogenblik dat de wachtuitkeringen worden toegekend.

  Na de opleiding bestaat de kans dat de leerling via een arbeidsovereenkomst in het bedrijf wordt tewerkgesteld.

2. Op zoek naar werk:

In het vijfde jaar worden de leerlingen degelijk voorbereid om de overstap tussen de school en de arbeidsmarkt vlot te laten verlopen:

 • 5 weken stage

 • informatie door de RVA

 • bezoek aan een vakbond

 • ondersteunende lessen

 • inschrijving als werkzoekende bij de VDAB gebeurt op school

Wie een getuigschrift heeft behaald, kan meteen op zoek naar werk.

 
Terugkeren.