Onze missie

  1. De school werkt vanuit een christelijke inspiratie. Wij stellen waarden als respect, vertrouwen en naastenliefde voorop.

  2. Wij begeleiden de leerlingen op hun weg naar zelfkennis. Zij moeten leren hun grenzen te ontdekken en een gevoel van eigenwaarde op te bouwen.

  3. Wij opteren voor gericht realiteitsonderwijs. Het opvolgen van maatschappelijke en industriële evoluties is een belangrijke taak voor ieder van ons.

  4. Wij willen de leerlingen graag en goed leren werken. Het zorgt voor waardering en erkenning in het werkmilieu.

  5. Wij dragen zorg voor de sociale dimensie. Aangepaste omgangsvormen, werkattitudes en sociale vaardigheden krijgen ruime aandacht tijdens de opleiding.

  6. Het ligt in onze bedoeling de zelfstandigheid van onze leerlingen te optimaliseren.

  7. Doorheen het hele schoolgebeuren staat de veiligheid voorop.

  8. Wij houden eraan de leerlingen een ruime keuze aan sportactiviteiten aan te bieden, zowel binnen als buiten de lesuren.

  9. Wij willen buitenschoolse activiteiten stimuleren. Weekends, meerdaagse uitstappen en uitwisselingen met buitenlandse scholen verruimen de leefwereld van onze leerlingen.

  10. Een zinvolle vrijetijdsbesteding schept nieuwe kansen. Wij begeleiden de leerlingen om hierin hun weg te vinden.

Terugkeren.