Het observatiejaar

Voor heel wat kinderen uit het basisonderwijs wordt het observatiejaar een eerste stap in een "grote" school.
Daarom besteden we ook veel aandacht aan de opvang en het onthaal van deze kinderen. Zij doorlopen bij aanvang van het schooljaar een onthaalprogramma waardoor ze elkaar en de school beter leren kennen.

Ons doel is om de overgang naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten gebeuren.

 

 

Eigen activiteiten

  • Ontmoetingsdag: groepsvorming.
  • Kerstfeestje en eindejaarsviering in "intieme" kring.
  • Meerdaagse uitstap.

Voorbereiden op een opleidingskeuze

  • Kennismaking met de verschillende opleidingen tijdens de ASV en de BGV-lessen.
  • Begeleiding door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).
  • Advies door de klassenraad.

Speciaal voor toekomstige leerlingen observatiejaar wordt er een infoavond voorzien.

Inleefdagen voor schoolverlaters van het Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO)

Schoolverlaters uit BLO-scholen maken tijdens inleefdagen kennis met het schoolleven en het onderwijsaanbod.

Info-uitwisseling met directies en leraren van BLO-scholen

Eind augustus nodigen wij directies en leraren van BLO-scholen uit om informatie te geven over de nieuw ingeschreven leerlingen.

 

De lessentabel van het observatiejaar:

Algemene vakken:
18 uur

Praktijkvakken: 16 uur (volgens de keuze)

 

 

 

 

 

Godsdienst

2

 

Grootkeukenmedewerker

4

 

   

Geïntegreerde ASV

10

 

Hoeklasser / Loodgieter

4

 

   

Muzikale opvoeding

1

 

Interieurbouwer

4

 

   

Plastische opvoeding

2

 

Metselaar

4

 

   

Lichamelijke opvoeding

3

 

Tuinbouwarbeider

4

 

   
     

Kappersmedewerker

4

 

 

 

     

Logistiek assistent*

4

     
     

 

 

 

 

 
   

*

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

               

U kan het keuzeproces ook hier raadplegen.

Terugkeren.