Algemene en Sociale Vorming (ASV)

Algemene en sociale vorming (ASV) bestaat uit de vakken godsdienst, taal, rekenen, maatschappelijke vorming, lichamelijke opvoeding, muziek, plastische opvoeding.
In de vierde en vijfde jaren en de alternerende beroepsopleiding (ABO) worden de de vakken taal, rekenen en maatschappelijke vorming geïntegreerd aangeboden (G.ASV). Deze manier van werken vinden de leerlingen aangenamer en het sluit ook beter aan bij de realiteit.
Een voorbeeld hiervan zijn de jaarlijkse CPR-lessen.

De leerkrachten maken hun lesmateriaal zelf (lespakketten en cursussen).

In de klas zitten er leerlingen die het wat moeilijker hebben dan anderen of juist wat makkelijker. Door het geven van gedifferentieerde oefeningen zorgen de leerkrachten ervoor dat iedereen op zijn niveau kan werken.

Een handig hulpmiddel hierbij zijn de computerklassen. Oefeningen maken met de computer is heel wat leuker, en de mogelijkheid om verschillende niveaus in te stellen zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt.
Voor leerlingen die minder weerbaar zijn, is er extra begeleiding met name "Sociale Vaardigheidstraining".

De verschillende vergaderingen met zowel leerkrachten ASV als BGV zorgen ervoor dat er een wisselwerking is tussen de beide vakgebieden: leerlingen die de opleiding grootkeukenmedewerker volgen zullen in de lessen meten en wegen vooral oefeningen krijgen die in functie staan van het afwegen van ingrediënten, terwijl de jongens uit de opleiding interieurbouwer meer met de vouwmeter zullen werken.

Ook de Europese gedachte verdient de nodige aandacht.
Op school loopt een project met een buitenlandse school: het GROS project van de derde jaren met De Overstap uit Breda.

 

ASV voor alle opleidingen

 

 

 

 

 

Leerjaar

2

3

4

5

ABO

Godsdienst

2

2

2

2

1

Geïntegreerde ASV

7

7

6

6

5

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

2

Creatieve activiteiten:

 

 

 

 

 

- muzikale opvoeding

1

1

 

 

 

- plastische opvoeding

1

1

 

 

 

Totaal

14

14

11

11

8

           
    Terugkeren.